Uudistuksia palvelussa 8.11.2017

08.11.2017

päivityspäivitystiedote

Tutustu Lupapisteen viimeisiin päivityksiin tämän tiedotteen avulla tai osallistumalla maksuttomaan webinaariin, jossa esitellään päivityksen pääkohdat. Webinaariin pääset ilmoittautumaan tästä.

Uudistuksia

Rakennusvalvonta

Julkipano

 • Rakennusvalvonnan sähköisen julkipanon pilottikäyttö on aloitettu!
 • Sähköisellä julkipano-sivustolla voi täydentää rakennusvalvonnan ilmoitustaulua, eli kuntalaiset pääsevät näkemään julkipanot myös verkkosivulta, ilman kirjautumista.

Yritystili

Mahdollista syöttää sekä laskutusosoite että yhteysosoite
 • Yritystilille voi jatkossa lisätä kaksi osoitetietoa: laskutusosoitteen ja yhteysosoitteen eli katuosoitteen.
 • Yhteysosoitetta käytetään esimerkiksi silloin, kun esitetään yrityksen tiedot hankkeeseen ryhtyvänä ja laskutustiedot puolestaan kun yritys on maksajana.

Ylläpitäjä voi estää yksittäisten yritystilin jäsenten valtuutuksen hankkeille
 • Yritystilin ylläpitäjä voi Yritystilin asetuksista säätää, että Yritystiliin kuuluvia käyttäjiä ei voi valtuuttaa hankkeille yksittäisinä käyttäjinä (kuvassa yllä kohta ”Käyttäjien valtuutus”).
 • Sähköisen valtuutuksen tekijälle tulee ilmoitus, että yksittäisen käyttäjän sijaan tulee valtuuttaa Yritystili.

 

Parannuksia

  
Viitelupa-listaan näkyviin päätoimenpiteen nimi
 •  Kun päälupa linkitetään viiteluvaksi johonkin toiseen hakemukseen (esim. jatkoajan hakuun), näytetään hakemuslistassa jatkossa asiointitunnuksen ja osoitteen lisäksi kyseisen hankkeen päätoimenpide.

Katselmusten eräajot
 • Rakennusvalvonnan pääkäyttäjä voi pääkäyttäjäasetuksissa kytkeä katselmusten eräajon pois päältä.
 • Lupapiste hakee nyt päivittäin taustajärjestelmästä katselmustietoja, mutta mikäli eräajoa ei haluta käyttää, voi sen ottaa pois päältä. Tällöin katselmuspöytäkirjat voi lisätä manuaalisesti Lupapisteeseen arkistointia varten.
Muut lupamääräykset -otsikko
 • Rakennusvalvonnan puolella Rakentaminen-sivulla Muut lupamääräykset-osio käyttää otsikkona pahimmillaan koko lupaehtoa.
 • Nyt teksti katkaistaan ja lupaehdon koko kuvaus saadaan näkyviin klikkaamalla otsikkoa.

Lisäksi 

 • Liitteen  lisäämiseen on tehty parannuksia.
 • Liitteen näkymistä kapealla näytöllä on parannettu.

TULOSSA

 • Päätöksiin kohdistuvat automaattitehtävät.
 • Lupapisteen allekirjoitus tulossa mahdolliseksi myös viranomaisille.

Jaa tämä sisältö