Alta löydät Lupapisteen tiedotepohjat Yleisiä alueita varten.

Yleinen infoteksti Lupapiste-palvelusta

Hoida lupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea katu- ja sijoituslupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, kaivajan, suunnittelijan ja muut ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Lupapisteessä voit edistää asiointia yhdessä hankkeen muiden osapuolten kanssa ja samalla kaikki pysyvät tietoisina siitä, miten hanke etenee. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapiste kattaa katu- ja sijoituslupien sekä yleisten alueiden käytön lupien hakemisen. Asiointia voidaan jatkaa päätöksen jälkeen aina hankkeen valmistumiseen asti.  Viranomaisille voi tehdä myös neuvontapyyntöjä palvelun kautta jo ennen hankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Palvelun toimittaja on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys, Cloudpermit Oy, ja se on toteutettu yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa.

Lupapisteen prosessikuvaus >>

Siirry palveluun >>


Infoteksti Lupapisteen neuvontapyyntöpalvelusta

Hoida rakentamiseen liittyvät kyselyt sähköisesti Lupapisteen kautta

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voi hakea rakentamisen lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Se kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. XXX:n kunnassa/kaupungissa voidaan tehdä nyt palvelun kautta neuvontapyyntöjä. Voit käyttää Lupapistettä kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeesi käynnistymistä. Lupapisteen kautta saat henkilökohtaista palvelua asiaan liittyvältä viranomaiselta.

Palvelu ohjaa hakemaan rakennushankkeesi sijainnin kartalta sekä kuvaamaan tarpeesi ohjeiden ja valintojen avulla. Viranomaisen on helpompi ja nopeampi neuvoa sinua, kun kaikki tiedot ovat varmasti saatavilla. Voit asioida palvelussa silloin kun se itsellesi parhaiten sopii ja samalla kaikki asiaan liittyvä viestintä on nähtävissä yhdessä paikassa.

Palvelu on avoinna kaikille rakentamista suunnitteleville kuntalaisille. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran yhteydessä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Palvelun toimittaja on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Cloudpermit Oy, ja se on toteutettu yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa.

Siirry palveluun >>Tiedotepohja Lupapisteen käyttöönotosta hyödynnettäväksi tiedottamisessa paikalliselle medialle

xxx sähköistää katulupa-asioinnin
LUPAPISTE ON UUSI LUVANHAKEMISEN PAIKKA KAIKILLE KATUJEN KÄYTTÄJILLE

xx.xx.xxxx – xxx on ottanut käyttöön lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Luvanhakijat ovat jo aikaisemmin voineet lähettää hankkeeseen liittyviä neuvontapyyntöjä palvelun kautta, mutta nyt eri hankkeiden suunnitelmat voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille.

xxx on ottanut Lupapisteen käyttöön xxx alkaen. Palvelu kokoaa yleisten alueiden lupien kanssa toimivat eri tahot yhteiseen osoitteeseen ja mahdollistaa neuvonnan, luvanhaun ja viranomaisasioinnin hoitamisen sähköisesti. Palvelu neuvoo hakijaa lupien tarpeesta ja luvanhakemisen vaatimuksista.

”Eri toimenpiteiden suunnitelmat voidaan valmistella palvelussa käsittelyvalmiiksi yhteistyössä viranomaisten kanssa ja samalla palvelu pitää osapuolet tietoisina siitä miten hanke etenee”, kertoo xxx.

Päätöksen jälkeen myös toiminnan aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Palvelussa hakija voi seurata lupien etenemistä ja nähdä muiden hankkeen osapuolten kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti.

UUSI PALVELU NOPEUTTAA LUPAKÄSITTELYÄ

Lupapiste kattaa katu- ja sijoituslupien sekä yleisten alueiden käytön lupien hakemisen ja palvelu toimii myös sähköisenä neuvontapyyntökanavana. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran yhteydessä pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

”Palvelu kattaa hankkeen koko elinkaaren ensimmäisestä neuvontapyynnöstä tai kontaktista hankkeen valmistumiseen saakka, olipa kyse sitten datakaapelin kaivuusta tai jäätelökioskin sijoittamisesta”, kertoo Kari Syrjärinne Lupapiste-palvelua tuottavasta Cloudpermit Oy:stä.

”Lupapiste-palvelu ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi kiinteistön tiedot saadaan helposti neuvontapyyntöön tai lupahakemukseen palvelun paikkatietojen avulla. Palvelu helpottaa myös kunnan viranomaisen sähköpostiruuhkaa ja vähentää puhelinneuvonnan tarvetta. Näin lupakäsittelyt nopeutuvat ja sujuvoituvat”, Syrjärinne toteaa.

Lupapiste tuo kunnille kustannus- ja resurssisäästöjä vapauttaen henkilöstöä muihin asiantuntijatehtäviin. Lupapiste ei poista perinteistä paperilla asiointia tai mahdollisuutta kohdata viranomaista kasvokkain, mutta tavoitteena on tarjota niin toimiva ja hyvä asiointikanava, että kaikki osapuolet suosisivat jatkossa sähköistä palvelua. Palvelun tilaaja on Ympäristöministeriö ja sen toteuttaa digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Cloudpermit.

Lupapisteen prosessikuvaus >>

https://www.lupapiste.fi