• Tiedonhallinta
 • Ympäristötoimi
 • Yleiset alueet
 • Rakennusvalvonta
 • Palvelu rakennetun ympäristön lupakäsittelyyn

  Meillä on maailman parhaat asiakkaat.
  Ja meille on tärkeää, että heillä on käytössä maailman paras sähköinen asiointipalvelu.

  Tilaa Lupapiste asiointipalvelun esittely Tutustu päätöksentekoon Lupapisteessä Osta rakennuspiirustukset sähköisesti Tilaa Lupapiste koulutus


  Palvelut kunnille

  Lupapiste kattaa rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan sekä ympäristötoimen lupa-asioinnin. Rakennusvalvonnoille on tarjolla myös sähköinen tiedonhallintakokonaisuus, mikä mahdollistaa asiakirjojen pysyväisarkistoinnin ja tiedonhaun verkossa.
  Lupapiste on Avainlippu palvelu. Avainlippu on arvovalinta.

  Rakennusvalvonta

  Hoida rakennuslupien ja ilmoitusten käsittely sekä asiakaspalvelu yhden luukun periaatteella verkossa – aina ennakkokyselystä asiakirjojen pysyväisarkistointiin asti.

  Palvelut rakennusvalvonnalle >

  Yleiset alueet

  Hoida yleisten alueiden lupakäsittely sekä asiakasneuvonta yhden luukun periaatteella – aina ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka.

  Palvelut yleisten alueiden lupiin >

  Ympäristötoimi

  Hoida ympäristötoimen lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely ja asiakaspalvelu yhdessä osoitteessa sekä julkaise tarvittavat ilmoitukset ja päätökset julkipano.fi -palvelussamme.

  Palvelut ympäristötoimelle >

  Tiedonhallinta

  Rakennusvalvonnoille suunnatun tiedonhallintaratkaisun avulla asiakirjakäsittely ja -säilytys voidaan sähköistää arkistolaitoksen edellyttämällä tavalla, eikä paperisia välivaiheita enää tarvita.

  Palvelut tiedonhallintaan >


  Lupapisteen käyttöönotto kunnassa

  120-conversation-orange-dark

  1. Ota yhteyttä, niin sovimme tapaamisen.

  Ole meihin yhteydessä, jotta voimme sopia kuntaanne koskevan esittelyn joko paikan päälle tai etänä. Voit tutustua etukäteen Lupapisteen hinnastoon kunnille.

  120-add-path-orange-dark

  2. Suunnittelemme uudet toimintamallit yhdessä.

  Kun päätös käyttöönotosta on tehty, järjestämme starttipalaverin. Laadimme yhteisen polun täysin sähköiselle toimintamallille ja käymme läpi sen mahdollistamia parannuksia organisaation toimintaan.

  120-presentation-orange-dark

  3. Teemme taustatyön ja koulutamme.

  Lupapiste liitetään kunnan taustajärjestelmään tiedonsiirtoa varten taustajärjestelmätoimittajan toimesta. Lupapisteen tiimi kouluttaa viranomaiset palvelun käyttöön uusien yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti. Uudet käytännöt voidaan harjoitella esimerkiksi tutun asiakkaan kanssa todellisten hankkeiden avulla.

  120-megaphone-orange-dark

  4. Palvelun avaaminen ja tiedotus.

  Lupapiste avataan käyttöön asiakkaille käyttöönottokoulutuksen yhteydessä. Kunta tiedottaa asiakkaita ja muita sidosryhmiä sähköisestä toimintamallista eri kanavissa Lupapisteen tarjoaman viestintämateriaalin tukemana.

  Tilaa palvelun esittely


  Viranomaiskäyttäjän kokemus

  “Lupapiste mahdollistaa tehokkaamman ajankäytön, kun lupa-asioita voi hoitaa ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki lupaan liittyvät asiakirjat käytettävissä – ei asiapapereiden hakua paperiarkistoista tai kollegoiden työpöydiltä.

  Tiedonkulku on parantunut – kaikki lupakäsittelyyn liittyvät keskustelut ja asiat on kaikkien rakennusvalvonnan henkilökunnan nähtävissä sekä tietenkin asiakkaan omilla sidosryhmillä.”

  Sari Valjakka

  Rakennustarkastaja, Mikkelin kaupunki

  Lupapiste mahdollistaa tehokkaamman ajankäytön, kun lupa-asioita voi hoitaa ajasta ja paikasta riippumatta. Tiedonkulku on parantunut.