• Tiedonhallinta
 • Ympäristötoimi
 • Yleiset alueet
 • Rakennusvalvonta
 • Tiedonhallinta poistaa paperit lupaviranomaisten arjesta

  Kuntien lupa-asioinnissa käsitellään ja tuotetaan vuosittain miljoonittain asiakirjoja. Iso osa syntyvästä aineistosta luokitellaan pysyvästi säilytettäväksi, ja ne on näihin päiviin asti käsitelty ja arkistoitu paperimuodossa. Rakennusvalvonnoille suunnatun Lupapisteen tiedonhallintaratkaisun avulla koko asiakirjallinen käsittely ja säilytys voidaan sähköistää arkistolaitoksen edellyttämällä tavalla, eikä paperisia välivaiheita enää tarvita.

  Lupapisteen sähköinen pysyväisarkisto sai 13.5.2016 Kansallisarkiston virallisen hyväksynnän kaikille Suomen kuntien rakennusvalvonnoille, jotka sen ottavat käyttöönsä. Kansallisarkisto on määrännyt, että sähköisesti vastaanotetut hakemukset täytyy myös pysyväisarkistoida sähköisesti.

  Tilaa esittely


  Asiakirjat, tiedonhallinta ja tuki yhdestä osoitteesta

  kaytto-viranomainen-tiedonhallinta-03

  LÖYDÄ ASIAKIRJAT SEKUNNEISSA

  Lupapisteen tiedonhallinta löytyy samasta käyttöliittymästä kuin sähköinen asiointi. Asiakirjat löydetään dokumenttihaun avulla: piirustukset, suunnitelmat, selvitykset, päätökset, pöytäkirjat ja muut asioinnissa ja asiankäsittelyssä syntyneet asiakirjat. Kaikki dokumentit on linkitetty paikkatietoon, joten ne löytyvät kätevästi myös karttanäkymältä.

  Arkistonhoidosta vastaavat henkilöt löytävät samasta osoitteesta myös kaiken tiedonhallintaan ja sen suunnitteluun tarvittavat työkalut.

  kaytto-viranomainen-tiedonhallinta-01

  HYÖDY YHTEISESTÄ TIEDONOHJAUSSUUNNITELMASTA

  Kaikille rakennusvalvontavirastoille laadittu tiedonohjaussuunnitelma säästää merkittävästi arkistoinnin suunnittelutyöhön tarvittavaa aikaa ja rahaa.

  Tiedonohjausjärjestelmä tuottaa kaikki aineiston käsittelyä ja säilytystä varten tarvittavat tiedot täysin automaattisesti. Palvelu muuntaa  asiakirjat arkistokelpoiseen muotoon ja valmistuneet asiat siirretään Lupapisteen sähköiseen säilytysjärjestelmään tai tarvittaessa kunnan omaan arkistopalveluun.

   


  Käyttäjän kommentti

  ”Lupapisteen myötä asiakirjojen etsiminen on saanut uuden merkityksen – niitä ei enää etsitä. Annetuilla tiedoilla asia ja asiakirjat ovat käyttäjällä edessään, omalla koneella muutamalla klikkauksella. Sähköisenä asiakirja palvelee asiakasta ja viranomaista reaaliajassa katoamatta työpöydille tai arkistoon.

  Tiedonhallinta-osion käyttöönotto mahdollistaa sähköisen arkistoinnin, eikä papereita enää tarvita. Hyllymetrejä ei synny lisää, vaikka lupa-asiakirjojen määrä on vuosien aikana hieman kasvanutkin. Näin arkistoa voi jatkossa hoitaa etänä.”

  Mirja Kakkonen
  Tiedonhallinnan suunnittelija, Järvenpään kaupunki

  Sähköisenä asiakirja palvelee asiakasta ja viranomaista reaaliajassa katoamatta työpöydille tai arkistoon.

  Lue Järvenpään kokemuksista

  Unohtuiko salasana?

  Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle salasanan vaihtolinkin.


  Digitoi vanhat paperiarkistot

  Digitaalisten aineistojen Käyttö

  Kun rakennusvalvonta on siirtynyt käyttämään vain sähköisiä lupa-asiakirjoja, niitä voidaan hakea yhdestä paikasta. Rakennuslupien käsittely helpottuu ja asiakaspalvelu nopeutuu. Asiakkaat saavat arkistosta tarpeelliset piirustukset nopeasti, kunnan päättämää korvatusta vastaan. Uudet lupahakemukset voidaan käsitellä sähköisesti Lupapisteen kautta ja kyseistä kiinteistöä koskevat vanhat asiakirjat löydetään helposti Lupapisteen dokumenttihaun avulla. Lopputuloksena papereita ei enää tarvita.


  Lupapisteen käyttö

  Lupapisteen pääkäyttäjä määrittää käyttöoikeudet tiedonhallintakokonaisuuden käyttöön.
  Lupapisteen tiedonohjausjärjestelmällä hallitaan yhteistä, mutta kuntakohtaisesti muokattavaa, tiedonohjaussuunnitelmaa.

  Sähköisessä asioinnissa tarkastetaan asiakkaan asiakirjojen arkistokelpoisuus ja tehdään tarvittaessa muunnos arkistokelpoiseen muotoon. Lupapisteen tiedonohjausjärjestelmä tuottaa automaattisesti asioille ja asiakirjoille kaikki aineiston käsittelyä ja säilytystä tarvittavat metatiedot. Valmistuneet asiat siirretään Lupapisteen sähköiseen säilytysjärjestelmään tai muuhun ulkoiseen arkistopalveluun. Dokumenttihaun kautta asiakirjoja voidaan hakea sekunneissa erilaisten hakuehtojen avulla - sekä asioinnin että arkiston osalta.

  Tiedonohjaussuunnitelma pohjana

  • Lupapisteen tiedonohjausjärjestelmällä hallitaan tiedonohjaussuunnitelmaa
  • Tiedonohjaussuunnitelmassa on kuvattu yhteiset rakennusvalvonnan menettelyt
  • Kunta saa valmiin tiedonohjaussuunnitelman ja voi itse muokata sitä tarpeidensa mukaisesti

  Aineiston vastaanotto ja metatiedot

  • Vastaanotettavan aineiston arkistokelpoisuus tarkastetaan palvelussa
  • Tarvittaessa aineisto muunnetaan arkistokelpoiseen PDF/A-muotoon
  • Tallennetulle asiakirjalle luetaan automaattisesti metatiedot tiedonohjaussuunnitelmasta
  • Viranomainen voi muokata dokumenttikohtaisesti metatietoja

  Dokumenttihaku

  • Asiakirjoja voidaan hakea dokumenttihausta erilaisten hakuehtojen avulla
  • Hakua voi tarkentaa vaikkapa asiakirjan tyypin tai päätösajankohdan perusteella
  • Asiakirjoja pystytään etsimään myös kartalta karttahaun avulla

  Arkistointi

  • Hakemukset arkistoidaan Lupapisteen säilytysjärjestelmään tai ulkoiseen arkistoon
  • Lupapiste näyttää arkistoitavat materiaalit ja hankkeen prosessin kulun
  • Arkistoija tarkistaa asiakirjat ja metatiedot sekä muokkaa tarvittaessa tietoja