• Tiedonhallinta
 • Ympäristötoimi
 • Yleiset alueet
 • Rakennusvalvonta
 • Sähköposti- ja puhelinrumbasta läpinäkyvään lupakäsittelyyn

  Hoida yleisten alueiden lupakäsittely sekä asiakasneuvonta yhden luukun periaatteella - aina ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka.

  Tilaa esittely Tutustu päätöksentekoon Lupapisteessä

  Palvelut kunnallistekniikalle

  kaytto-viranomainen-yleiset-alueet-01

  Asiointi ja lupakäsittely

  Säästä aikaa tietojen etsinnässä ja hallinnoi hankkeita yhteisessä työtilassa läpinäkyvästi koko organisaation kesken. Lupapisteen kautta pidät samalla asiakkaat tietoisena hankkeen etenemisestä – vuorokauden ympäri.

  Anna tarvittavat päätökset ja ehdot Lupapisteessä ja hoida työmaan aikainen valvonta palvelun kautta.

  kaytto-viranomainen-tiedonhallinta-03

  Tiedonhallinta ja arkistointi

  Sähköinen tiedonhallinta ja arkistointi yleisille alueille on parhaillaan kehitteillä. Tiedonhallintaratkaisun avulla koko asiakirjallinen käsittely ja säilytys voidaan sähköistää, eikä paperisia välivaiheita enää tarvita.

  Lisätietoja:

  Kari Syrjärinne p. 040 555 8684
  Sari Tokoi p. 050 443 7204
  Ilona Ivanoff p. 0400 652 734

  kaytto-viranomainen-tiedonhallinta-03

  PÄÄTÖKSENTEKO

  Lupapisteen päätöksenteko sujuvoittaa ja nopeuttaa prosessia.

  Lue lisää


  Palvelun käyttö

  Yhteisestä työjonosta näkyy kaikki lupakohteet, hakemukset ja neuvontapyynnöt kerralla.

  • Lupapisteen työjono kokoaa yhteen paikkaan sähköisen asioinnin kautta tulevat hankkeet. Voit tarkastella hakemuksia, valvontakohteita ja neuvontapyyntöjä kätevästi erillisten lisähakuehtojen avulla. Hankkeita voidaan jaotella mm. toimenpiteiden, niille määriteltyjen avainsanojen, käsittelijöiden ja alueiden mukaan. Hakemus voidaan avata käsittelyyn tai välittää se edelleen kollegalle.
  • Ikoneista näet yhdellä silmäyksellä sisäiset huomiot sekä uudet tiedot, viestit ja liitedokumentit lukumäärineen.
  • Näet missä vaiheessa hakemus on, koska sitä on viimeksi muutettu ja kuka sitä käsittelee.
  • Näet neuvontapyyntöjen osalta myös muut organisaatioon tulleet neuvontapyynnöt. Saat apua vastaamiseen, kun näet aiemmat omat ja kollegoiden antamat vastaukset lähialueilta.

  Hankkeen työtilasta löytyvät kaikki hankkeen tiedot.

  • Asiakkaat täyttävät hakemukset ja ilmoitukset Lupapisteeseen valittujen toimenpiteiden pohjalta, jolloin asiakkaalle tulee täytettäväksi vain päätöksentekoa varten tarvittavat tiedot pitkän yleisen lomakkeen sijasta. Hakemusten laatu paranee, kun palvelu opastaa käyttäjää ja tarkastaa osin tietojen oikeellisuutta. Viranomaisten tekemää tiedonsyöttöä paperilomakkeista taustajärjestelmään ei myöskään enää tarvita, mikäli kunnan taustajärjestelmä on liitetty Lupapisteeseen.
  • Voit pyytää sähköisiä lausuntoja muilta viranomaisilta sekä hoitaa myös napurien kuulemisen verkossa. Näet yhdeltä välilehdeltä kaikki hankkeen osapuolitiedot: Luvanhakijat, suunnittelijat, työnjohtajat ja luvan maksajan. Sähköisen hankekutsun hyväksyminen poistaa tarpeen perinteiselle valtakirjalle.

  Hankkeesta käyty keskustelu on aina nähtävilläsi.

  • Hankkeeseen liittyvä eri osapuolten välinen kommunikointi on äärimmäisen helppoa. Voit pyytää asiakkaalta lisätietoja ja tarkennuksia hankekohtaisen keskusteluikkunan kautta ja hankkeeseen liittyvä keskustelu löytyy aina tallennettuna yhteen paikkaan. Läpinäkyvyys ja kaikkien oikeusturva kasvavat.
  • Voit lisätä hakemukseen vain viranomaisille näkyviä valmistelumerkintöjä, joilla voit välittää hakemukseen liittyvää tietoa kollegoillesi tai käyttää oman muistin tukena.

  Asiakirjojen hallinta yhdellä välilehdellä.

  • Kaikki hakemukseen liittyvät dokumentit löytyvät yhdeltä välilehdeltä. Hakijalta vaaditaan oletusarvoisesti ne liitteet, jotka kunta itse on määrittänyt vaadittavaksi kyseisen toimenpiteen luvanhaun yhteydessä.
  • Voit tarkastella yksittäisiä suunnitelmia ja kirjata niihin liittyvät omat kommenttisi. Voit pyytää liitteistä ja suunnitelmista uusia versioita sekä palata suunnitelmien aiempiin versioihin. Luvanhaun aikaiset ja päätöksen jälkeen toimitetut asiakirjat esitetään omassa listassaan.
  • Lupapisteessä onnistuu sähköisesti aineistojen hyväksyntä, allekirjoitus ja leimaus.

  Hankkeen elinkaari jatkuu lupapisteessä aina valmistumiseen asti.

  • Hakemuksesta tehty päätös ja sen ehdot ovat nähtävillä hankenäkymässä. Jos organisaatio tekee päätöksen omassa taustajärjestelmässä, siirtyy se automaattisesti näkyville Lupapisteeseen. Lupamääräykset esitetään Lupapisteessä yhtenä kuitattavana listana.
  • Hankkeen elinkaari jatkuu työmaan aikaisella asioinnilla päätöksenteon jälkeen ja kaikki osapuolet voivat seurata hankkeen etenemistä työtilassa. Päätöksessä vaaditut ilmoitukset ja katselmukset tehdään Lupapisteessä siihen asti, kunnes hanke kuitataan päättyneeksi.