• Tiedonhallinta
 • Ympäristötoimi
 • Yleiset alueet
 • Rakennusvalvonta
 • Asiakaspalvelu, käsittely ja julkipano verkossa

  Hoida ympäristötoimen lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely ja asiakaspalvelu yhdessä osoitteessa. Julkaise myös tarvittava hanketieto julkipano.fi-sivustollamme.

  Tilaa esittely

  Palvelut ympäristötoimelle

  kaytto-viranomainen-ymparistotoimi-02

  Asiakaspalvelu ja käsittely

  Hallinnoi lupa-asioita ja kyselyjä yhteisessä työtilassa koko organisaation kesken ja anna tarvittavat päätökset suoraan palveluun.

  Pidät samalla asiakkaat ja muut sidosryhmät tietoisena hankkeen käsittelystä.

  kaytto-viranomainen-ymparistotoimi-05

  Ilmoitusten ja päätösten julKAISU

  Julkaise tarvittavat kuulutukset ja päätökset julkipano.fi-sivustollemme suoraan Lupapisteen kautta. Sidosryhmät voivat antaa kommenttinsa kuulutusvaiheessa olevalle hankkeelle sivustolla.


  Läpinäkyvyyttä käsittelyprosessiin

   

  ”Hakemusten käsittely Lupapisteen kautta tuo lisää avoimuutta käsittelyprosessiin. Palvelu on vähentänyt papereiden kopioimista ja lähettämistä, asiakkaiden paikan päällä käyntejä, puhelinkeskusteluja ja sähköpostiviestien lähettämistä. Muistutukset ja lausunnot jäävät näkyville sähköisiin asiakirjoihin ja asianosaiset pääsevät lukemaan hakemusaineistoa milloin vain julkipano.fi-sivuston kautta.”

  Marita Savo
  Ympäristötarkastaja, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

  Hakemusten käsittely Lupapisteen kautta tuo lisää avoimuutta käsittelyprosessiin.

  Lue Mikkelin kokemuksista


  Palvelun käyttö

  Yhteisestä työjonosta näkyy kaikki ilmoitukset, hakemukset ja neuvontapyynnöt kerralla.

  • Lupapisteen työjono kokoaa yhteen paikkaan sähköisen asioinnin kautta tulevat hankkeet. Voit tarkastella hakemuksia, ilmoituksia ja neuvontapyyntöjä kätevästi erillisten lisähakuehtojen avulla. Hankkeita voidaan jaotella mm. toimenpiteiden, niille määriteltyjen avainsanojen, käsittelijöiden ja alueiden mukaan. Hakemus voidaan avata käsittelyyn tai välittää se edelleen kollegalle.
  • Ikoneista näet yhdellä silmäyksellä sisäiset huomiot sekä uudet tiedot, viestit ja liitedokumentit lukumäärineen.
  • Näet missä vaiheessa hakemus on, koska sitä on viimeksi muutettu ja kuka sitä käsittelee.
  • Näet neuvontapyyntöjen osalta myös muut organisaatioon tulleet neuvontapyynnöt. Saat apua vastaamiseen, kun näet aiemmat omat ja kollegoiden antamat vastaukset lähialueilta.

  Hankkeen työtilasta löytyvät kaikki hankkeen tiedot.

  • Asiakkaat täyttävät hakemukset ja ilmoitukset Lupapisteeseen valittujen toimenpiteiden pohjalta. Täten asiakkaasi täyttävät vain asian käsittelyä varten tarvittavat tiedot pitkän yleisen lomakkeen sijasta. Hakemusten ja ilmoitusten laatu paranee, kun palvelu opastaa käyttäjää ja tarkastaa osin tietojen oikeellisuutta.
  • Voit pyytää tarvittaessa sähköisiä lausuntoja muilta viranomaisilta. Näet yhdeltä välilehdeltä kaikki hankkeen osapuolitiedot kuten luvanhakijat ja luvan maksajan. Ospauolten toimesta tehtävä sähköisen hankekutsun hyväksyminen poistaa tarpeen perinteiselle valtakirjalle.

  Hankkeesta käyty keskustelu on aina nähtävilläsi.

  • Hankkeeseen liittyvä eri osapuolten välinen kommunikointi on äärimmäisen helppoa. Voit pyytää asiakkaalta lisätietoja ja tarkennuksia hankekohtaisen keskusteluikkunan kautta ja hankkeeseen liittyvä keskustelu löytyy aina tallennettuna yhteen paikkaan. Läpinäkyvyys ja kaikkien oikeusturva kasvavat.
  • Voit lisätä hakemukseen vain viranomaisille näkyviä valmistelumerkintöjä, joilla voit välittää hakemukseen liittyvää tietoa kollegoillesi tai käyttää oman muistin tukena.

  Asiakirjojen hallinta yhdellä välilehdellä.

  • Kaikki hakemukseen liittyvät dokumentit löytyvät yhdeltä välilehdeltä. Hakijalta vaaditaan oletusarvoisesti ne liitteet, jotka kunta itse on määrittänyt vaadittavaksi kyseisen toimenpiteen yhteydessä.
  • Voit tarkastella yksittäisiä dokumentteja ja kirjata niihin liittyvät omat kommenttisi. Voit pyytää dokumenteista uusia versioita sekä palata niiden aiempiin versioihin. Asioinnin aikaiset ja päätöksen jälkeen toimitetut asiakirjat esitetään omassa listassaan.
  • Lupapisteessä onnistuu sähköisesti aineistojen hyväksyntä, allekirjoitus ja leimaus.

  Ilmoitusten ja päätösten julkipano

  • Pystyt tekemään tarvittavat kuulutukset sekä julkaisemaan päätökset julkipano.fi-sivustollemme suoraan Lupapisteen kautta. Sidosryhmät voivat antaa kommenttinsa kuulutusvaiheessa olevalle hankkeelle sivustolla.

  Asiointia voidaan jatkaa Lupapisteessä hankkeen päättymiseen asti.

  • Hakemuksesta tehty päätös ja sen ehdot ovat nähtävillä hankenäkymässä. Jos organisaatio tekee päätöksen omassa asianhallintajärjestelmässä, siirtyy se automaattisesti näkyville Lupapisteeseen. Lupamääräykset esitetään Lupapisteessä yhtenä kuitattavana listana.
  • Hankkeen elinkaari jatkuu työmaan aikaisella asioinnilla päätöksenteon jälkeen ja kaikki osapuolet voivat seurata hankkeen etenemistä työtilassa. Päätöksessä vaaditut ilmoitukset ja katselmukset tehdään Lupapisteessä siihen asti, kunnes hanke kuitataan päättyneeksi.