Rakennuspiirustusten hyödyntäminen pelastustoiminnassa

Rakennuspiirustuksista on huomattavaa hyötyä pelastustoiminnassa ja sen lisäksi myös valvonnassa, ennaltaehkäisyssä ja onnettomuustutkinnassa.
Vuoden 2019 aikana on käynnissä ja käynnistymässä useampi pilotti viranomaisten kanssa.

Rakennuspiirustusten hyödyntäminen pelastustehtävässä

Tarve on tunnistettu jo aiemmin, mutta aiemmin piirustuksia ei ole ollut saatavilla sähköisesti ja yhdestä luukusta.

Pilotissa pelastuslaitokset testaavat sähköisesti saatavien rakennuspiirustusten käyttämistä, hakevat toimintamalleja ja määrittelevät mahdollisia lisäkehitysvaatimuksia joiden mukaisesti palvelua tulee kehittää. Ensimmäinen pilotti on käynnistetty elokuussa. Pilotissa on mukana Varsinais-Suomen pelastuslaitos, jolla on käytettävissään Salon kaupungin aineisto.

Vaatimuksina:

  • Helppo saatavuus –> sähköinen järjestelmä
  • Yksinkertainen käyttää
  • Kentälle soveltuvat laitteet
  • Koulutusta ja harjoittelua

Yksinkertainen ratkaisu

  • Kuntien rakennusvalvonnoilla on aineisto olemassa, suurin osa kunnista on jo tehnyt digiloikan ja moni kunta on digitoinut tai digitoimassa vanhaa paperiarkistoaan
  • Palo- ja pelastuslaitoksilla ja poliisilla on tarve rakennuspiirustuksille
  • Lupapiste tarjoaa välineet aineiston digitointiin ja jakeluun

Rakennuspiirustuksista on huomattavaa hyötyä pelastustoiminnassa ja sen lisäksi myös valvonnassa, ennaltaehkäisyssä ja onnettomuustutkinnassa.

  1. Hyödyt pelastustehtävän johtamisessa ( taktiikan valinta, työturvallisuus, savun hallinta, osastoivat rakenteet, kantavat rakenteet, hyökkäysreitit, pääsy katolle, pelastustiet, tilannekuvan muodostaminen ja ylläpito)
  2. Hyödyt savusukelluksessa
  3. Nopeuttaa toimintaa, lisää työturvallisuutta, helpottaa suoritusta, vaikuttaa taktiikan valintaan

Lue lisää tutkimuksesta Rakennuspiirustusten hyödyntäminen pelastustoiminnassa 2016.

Tilaa kuntakohtainen esittely

Jos kuntanne on kiinnostunut osallistumaan pelastuslaitospilottiin, niin ole yhteydessä:

Kari Syrjärinne p. 040 555 8684
Sari Tokoi p. 050 443 7204
Ilona Ivanoff p. 0400 652 734